Čudežna Božična vas v Dalmaciji

Če ste v teh dneh brskali po naših FB straneh, ste zagotovo naleteli na nov projekt – pravi čudež, Božično vas v Gornjem Dolcu pri Splitu. Kraj, kjer se čas ustavi in nas popelje v eno najlepših božičnih zgodb.

Za tem projektom poleg nas, iz Time4Tales&Travel, stojita predvsem zakonca Tihomir in Kristina Lučić, podjetnika in menedžerja, ki sta svoje poslovne izkušnje nabirala v dolgoletnem upravljanju svojih gostiteljskih objektov v Splitu. Zakonca sta tudi lastnika in vizionarja turističnega naselja v Gornjem Dolcu.

Temu naselju dajejo prav poseben čar belina trdnega in neizprosnega, a tako očarljivega belega kamna, ki daje iluzijo snega, ter številne živali, ki jih najdemo na posestvu.

Posestvo družine Lučić je v resnici vasica z dolgo zgodovino. Na njem se nahaja nekaj objektov, paviljon in pripadajoča infrastruktura, pomemben del pa je tudi hiša namenjena turističnemu najemu z bazenom. V vasici sicer ni poskrbljeno za nujno infrastrukturo – primanjkuje elektrike in pitne vode. Toda lastnika, vizionarja kot sta, sta s svojo iznajdljivostjo poskrbela za vse, kar manjka. Tihomir in Kristina tako koristita lastne vodnjake, ki jih po potrebi polnita s pitno vodo. Za proizvajanje električne energije pa uporabljata moderne agregate.

Bele skale namesto snega

Dalmacija je ljudem z vsega sveta dobro poznana in dejstvo je, da vleče, toda kljub temu na tem področju ni niti enega tovrstnega adventnega proizvoda, zato sta se zakonca Lučić odločila, da bosta z našo pomočjo naredila svojega – pravljičnega in edinstvenega; Božično vas.

»Vas ima svoj naravni ‘sneg’ preko celega leta. To je skalnjak sestavljen iz več tonskih belih grmad sten. To sem prepoznala kot veliko prednost, ker v zimskih nočeh bela barva – tako kot sneg, dela temo čarobno. Na srečo so se moja predvidevanja uresničila, in ko smo postavili prve lučke, je bil odsev od belih skal fantastičen in tudi meni, ki sem sicer navajena takšnih prizorov, se je takrat zazdelo, kot da ne stojim na našem planetu,« z navdušenjem pripoveduje naša Ana Bertić, ki je tudi idejna vodja svetlobnih postavitev.

Kljub težko dostopnem terenu, visokim deblom dalmatinskega hrasta, ki so izredno groba in otežujejo postavitev lučk, je ekipa Time4Tales&Travel z iznajdljivostjo in dosedanjimi izkušnjami uspela okrasiti prvi del vasi in do zadnjega detajla osmisliti končni projekt. Božično vas bo osvetljevalo milijon lučk, ki so skupaj dolge kar 24 km.

Čaka vas prava pravljica

V novi Božični vasi v Gornjem Dolcu vas čaka prava pravcata pravljica, ki vas vsekakor ne bo pustila ravnodušne. Čudovitim lučkam na čarobni beli podlagi namreč prav posebno iskro dajejo tudi številne živali, ki živijo na posestvu. Tam najdemo konje, ponije, osle, lame, srne, vietnamske svinje in celo ribnik z ribicami.

Ko boste tako obiskali to čudežno božično pravljico sredi dalmatinskega kamna, boste lahko zajahali konja ali lamo. V živo boste lahko opazovali sveto družino, obiskal nas bo Božiček, poskrbljeno pa bo tudi za ponudbo lokalnih specialitet, kot so klobase, fritule, kuhano vino in domači čaj.

Božična vas se odpira 2. decembra ob 17h, pospremili pa jo bodo izvajalci klapa Sveti Florijan, skupina Iluzija in tamburaši. Čudežno Božično vas boste lahko obiskali do 6. januarja 2019.

 

***

Miraculous Christmas village in Dalmatia

If you went thru our FB pages these days, you probably saw our new project – a real miracle, Christmas village in Gornji Dolac near Split. A place, where time stops and takes us in to one of the most beautiful Christmas fairytales.

In the project are very involved, beside us from Time4Tales&Travel, the couple Tihomir and Kristina Lučić, entrepreneurs and managers, who gain their experience mostly by working on their hospitality business in Split. The couple are also owners and visionaries of touristic settlement in Gornji Dolac.

An estate in Gornji Dolac is very special because of whiteness and hardness of the rocks that are surrounding the place and making an illusion of the snow and because of many animals that are living at the settlement.  

Estate of the family Lučić is actually a little village with a long history. On the estate there are some buildings, a pavilion and all the infrastructure. Very important part of the estate is also the house for tourist rent with the pool. In the village there isn’t enough of electricity and drinking water, but the owners, with their skills, took care of everything. Tihomir and Kristina are using their own well in which they are putting fresh drinking water when needed and for the electricity they are using modern aggregates.

White rocks instead of the snow

Dalmatia is very well known to the people all over the world and they like coming there, but in despite of this, there is no this kind of advent products on that territory. Thus, the couple Lučić decided to make their own with our help – fairytale like and unique Christmas village.

»The village has its’ natural ‘snow’ all year long. This is the rock settlement on the estate. I recognized this as a big asset, because in the dark winter nights a white color – like a snow, is making the night more magical. I was lucky enough that my predictions came through and when we put the first lights there, the reflection from a white rock was magnificent. And even for me, who am used to those kinds of sights, it seemed as I am not standing on this Earth, « with excitement said our Ana Bertić, the idea leader of the light settlements.

Despite of a bad accessibility and the high trees of dalmatian oak, with very hard skin which make putting lights even harder, a team of Time4Tales&Travel with their skills and experience succeeded to decorate the first part of the village and to create a detail plan of the project. The estate will be lett with million lights which will be long 23 km all together.

A real fairytale is waiting for you

In the new Christmas village in Gornji Dolac the real fairytale will be waiting for you, which will definitely not let you stay even minded. Beside the magnificent lights on the fairy white floor, a real special feeling will make all the animals that live on the estate. We can find horses there and pony, donkeys, lamas, does, Vietnam pigs and even a lake with fish.

When you will visit the Christmas village in the heart of Dalmatia, you will be able to ride a horse or a lama. A Santa will visit us, and you will be able to get a great home specialty as sausages, fritule, hot wine and homemade tee.

The Christmas village is opening on December 2nd at 5 pm. There will be music guest at the opening. Closing of the Christmas village will be on January 6st 2019.

***

Čudesno Božićno selo u Dalmaciji

Ako ste ovih dana pregledavalii naše FB stranice, sigurno ste naišli na novi projekat – pravo čudo, Božićno selo u Gornjem Dolcu pored Splita. Mjesto  gdje vrijeme stane i povede nas u jednu od najoriginalnijih božićnih bajki.

Za ovim projektom pored nas, iz Time4Tales&Travel, stoji u prvom redu bračni par Tihomir i Kristina Lučić, poduzetnici i menageri koji su svoja poslovna iskustva stekli u dugogodišnjem upravljanju vlastitim ugostiteljskim objektima u Splitu, te su i vlasnici i vizionari turističkog naselja u Gornjem Dolcu.

Ovom selu poseban čar daje bjelina tvrdog i hladnog, ali istovremeno  tako predivnog bijelog kamena koji daje iluziju snijega, te mnoge životinje koje žive na imanju.

Imanje obitelji Lučić u naravi je selo sa pripadajućim okućnicama i povijesnom tradicijom postojanja. Na području imanja ima nekoliko objekata, paviljona te na raspolaganju razvijenu potrebnu infrastrukturu i sadržaje. Sastavni dio naselja je i kuća za turistički najam sa pripadajućim bazenom.  Nedostatak je da u selo nije provedena sva potrebna infrastruktura, nema dovoljno električne energije kao ni pitke vode. Ali vlasnici, vizionari kao što jesu, sa svojom poduzetnošću uredili su sve što nedostaje i nedostatke pretvorili u predosti.  Tihomir i Kristina koriste se vlastitim bunarima koje pune pitkom vodom prema potrebi, a za električnu energiju koriste  modernu tehnologiju.

Bijeli kamen umjesto snijega

Dalmacija ljudima širom svijeta dobro je poznata i privlačna, ali svejedno nema nijednog kvalitetnog  adventnog proizvoda. Zato se  bračni par Lučić odlučio da će uz našu pomoć napraviti svoju prvu dalmatinsku božićnu bajku –  jedinstveno Božićno selo.

»Ovo selo ima prirodni ‘snijeg’ tokom cijele godine, a to je kamenjar sastavljen od višetonskih bijelih gromada stijena. To sam prepoznala kao veliku prednost  jer u  zimskim noćima bijela boja – kod nas bjelina snijega, je ta koja tamu čini čarobnom. Predviđanja su se ostvarila i kada smo postavili prve lampice odsjaj od bjeline kamena je fantastičan, čak i meni koja sam navikla na takve prizore učinilo se kao da nisam na našoj planeti,« sa oduševljenjem rekla je naša Ana Bertić, idejni vođa svjetlosnih oblika.

Unatoč nepristupačnom terenu, visokim stablima dalmatinskog hrasta koja su vrlo gruba i otežavaju postavljanje lampica, sa svojom domišljatošću i dosadašnjim iskustvima ekipa Time4Tales&Travel i obitelj Lučić ukrasili su prvi dio sela i detaljno osmislili projekt. Božićno selo osvjetljivat će milijun lampica, ukupno dugih 24 km.

Čeka vas prava bajka

U novom Božićnom selu u Gornjem Dolcu čeka vas prava bajka koja vas nikako neće ostaviti ravnodušnim. Predivnim lampicama na čarobnoj bjelini poseban doživljaj daju i mnogobrojne životinje, koje žive na imanju. Tamo možete pronači konje, ponije, magarce, ljame, srne, paunove, vijetnamske svinje, pa čak i jezero sa ribicama.

Kad dođete posjetiti tu čudesnu božićnu bajku usred dalmatinskog kamena, moći čete zajahati konje i ljame i još mnogo toga. Također, tu je i prikaz svete obitelji u živo, zatim djed božićnjak i ponuda lokalnih specijaliteta  kao što su kobasice, fritule, kuhano vino i domaći čaj.

Božićno selo otvara se 2. 12. u 17. sati. Tad će nastupiti i klapa Sveti Florijan, grupa Iluzija i tamburaši. Čudesno Božićno selo moći čete obići do 6. 1. 2019.

 

 


Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *