Kako smo za vas ustvarjali Božično bajko…

Še malo in Božična bajka Slovenije 2018 bo odprla svoja vrata. Spet bo vse sijalo v pisanih, magičnih barvah lučk, letos pa bo po celotnem parku speljano tudi ozvočenje. Obiskovali nas bodo dobri možje, škratje in snežna kraljica, na stojnicah bodo ponujali dobrote in atraktivne izdelke. Toda, če želimo, da bo vse točno tako, kot mora biti, če vas tudi letos želimo začarati in vas odeti v božični duh, potem smo se morali postavljanja lučk lotiti že v začetku tega meseca…in se tudi smo!

Park je že skoraj v celoti osvetljen in komaj čaka, da vas sprejme v svoj objem. Letošnje svetlobne zgodbe so spet drugačne, drugačne kot so bile prvič ali drugič, vendar tudi tokrat delane iz srca in z ljubeznijo.

V slogi je moč!

Ekipa Time4Tales&Travel se je letos odločila, da se bo postavljanja lučk vsaj za en dan lotila skupaj in vsi štirje – Ana, Zdravko, Denis in Maja, smo zavihali rokave ter se lotili dela. Ana in Zdravko sta sicer postavljanja lučk še kako vajena, še posebej naša Ana, naša mojstrica in snovalka vseh svetlobnih zgodb, Denis in Maja pa sva se tega lotila prvič…če odštejemo lučke, ki sva jih obešala vsak v svojem domu, na svoja okna in svoja božična drevesca.

Ana naju je poučila, kako se lotiti svetlobnih mrež, saj se morajo lučke postavljati na takšen način, da se ne pomešajo in se lahko enostavno priklopijo na elektriko. Seveda, pa sva morala biti pozorna tudi na to, da so te »mreže« izgledale vsaj približno tako dobro, kot Anine, saj vas nikakor ne želimo razočarati.

Pravzaprav sva se ujela relativno hitro in kmalu sva »spletala svoje mreže lučk« ter se z Ano pomenkovala o tem, katere barve se bodo najlepše kombinirale. Lotili smo se namreč velikega bonsaja sredi Mozirskega gaja, ki obdaja Pust Mozirski. Ob prijetnem pomenkovanju in urnem delu nam je uspelo, in ko smo videli bonsaj zasijati, smo bili vsi skupaj ponosni nase. Denis je ob tem pripomnil še, da je bilo delo »zen« in res nas je pomirjalo in nam pomagalo, da smo si na svojstven način odpočili misli in zaposlili roke, pa čeprav smo morali razmišljati o svojem delu.

Ko se je spustil mrak in nas obdal s svojo skrivnostnostjo, je Zdravko vklopil lučke, ki so že okraševale park in obsijala nas je magična svetloba, ki nas je napolnila z upanjem in s srečo. Mirno smo se sprehodili po takrat še osamljenem parku in se kot veliki otroci izgubili v čudežnem Začaranem vrtu, kjer svetle lučke še poudarjajo čarobnost in edinstvenost vilinskih hišk. Prepustili smo se miru Japonskega vrta in barvitosti Evropskega parka. Opazovali smo čudovito kapelico Sv. Valentina in se sprehodili pod svetlobnimi loki. Na koncu smo se še  pogovorili, kako svetlobne zgodbe še izboljšati za vas in se v temi poslovili, dokler se vsi skupaj spet ne srečamo v Mozirskem gaju, na Božični bajki 2018.

Se vidimo torej v petek, 30. 11., ob 16. uri, na otvoritvi Božične bajke Slovenije 2018, da se skupaj prepustimo čarobnosti prihajajočega božičnega časa in topli svetlobi adventnih lučk. Srečno in na snidenje!

Avtorica teksta: Maja Horvat

Avtorici fotografij: Ana Bertić in Maja Horvat

 

***

 

Kako smo za vas kreirali Božićnu bajku…

Još malo i Božićna bajka Slovenije 2018 otvorit će svoja vrata. Opet će sve sijati u šarenim svjetlima, a ove godine je po cijelom parku napravljeno i ozvučenje. Obilazit će nas dobri muževi, vilenjaki i snježna kraljica, na štandovima moći ćete naći zanimljivih proizvoda i mnoge poslastice. Ali ako smo željeli, da sve bude točno tako, kako mora, ako vas i ove godine želimo začarati i obdariti božićnim duhom, onda smo morali početi dekorirati lampice po Mozirskom gaju već početkom ovog mjeseca…a to smo i uradili!

Skoro cijeli park je već osvjetljen i jedva čeka, da vas primi u svoj zagrljaj. Ovogodišnje svjetlosne bajke su opet drukčije, drukčije od prošle i pretprošle godine, ali opet pravljene iz srca i sa ljubavlju.

U sudjelovanju je moć!

Ekipa Time4Tales&Travel ove godine je odlučila, da će se dekoriranja lampica bar za jedan dan poprimiti zajedno i tako smo svi četvoro – Ana, Zdravko, Denis i Maja, povukli rukave, te počeli radit. Ana i Zdravko inače dobro znaju kako postavljati lampice, još posebno naša Ana, naša majstorica i kreatorka svih svjetlosnih bajki. Ali Denis i Maja to smo radili prvi put…ako ne brojimo postavljanje lampica svako u svom domu, po prozorima i božićnim drvetima.

Ana nas je naučila, kako napraviti svjetlosne mreže. Lampice se inače moraju postavljati tako, da se ne pomiješaju i da se mogu lako priklopiti na elektriku. Svakako morali smo paziti i na to, da te mreže dobro izgledaju, bar približno toliko dobro, kao mreže naše Ane, jer vas nikako ne želimo razočarati.

U stvari uspjelo nam je relativno brzo i za kakav sat napravili smo svoju mrežu svjetla, te s Anom popričali, koje boje bi se najbolje kombinirale. Dekorirali smo veliki bonsai u centru parka, onog oko Pusta Mozirskog. Tokom priče, čas posla uspjeli smo završiti bonsai i kad smo ga vidjeli zasijati, svi smo bili ponosni na sebe. Denis je tad dodao, da je bio rad »zen« i stvarno nas je umirio i pomogao nam, da smo si na jedinstveni način odmorili misli i zaposlili ruke, iako smo morali razmišljati o svom radu.

Kad je pao mrak i pokrijo nas svojom tajanstvenošću, Zdravko je uključio lampice, koje su već ukrašavale park i magična svjetlost nas je oblila, te napunila nas s nadom i srećom. Mirno smo prošetali po tad još usamljenom parku i kao velika djeca izgubili se u čudesnom Začaranom vrtu, gdje svjetle lampice prave vilinske kučice još čarobnije i jedinstvene. Prepustili smo se miru Japanskog vrta i bojama Evropskog parka. Promatrali smo predivnu crkvicu Sv. Valentina i prošetali ispod svjetlosnih lukova. Na kraju smo još popričali, kako svjetlosne bajke napraviti još bolje za vas i u tami se pozdravili, sve dok se svi zajedno ponovno ne nađemo u Mozirskom gaju, na otvaranju Božićne bajke Slovenije 2018.

Vidimo se znači u petak, 30. 11., u 16. časova, na otvorenju Božićne bajke Slovenije 2018, da se zajedno prepustimo čarobnosti dolazećeg božićnog vremena i toplini adventskih lampica. Sretno i vidimo se!

Autorica teksta: Maja Horvat

Autorice fotografija: Ana Bertić in Maja Horvat

 

***

 

How we created the Christmas fairytale for you…

Just a few more days and the Christmas fairytale of Slovenia 2018 will open its’ doors. Again, everything will shine in colorful, magical lights and this year thru out all the park we took care of the amplification. Good men of Christmas and New year will visit us, with elves and snow queen too. You will be able to find interesting things at the stands in Mozirski gaj and try some goods. But if we wanted to do everything exactly right, if we wanted to bring you Christmas spirit this year too, we had to start decorating of the park at the beginning of this month…and we did!

Park is almost fully decorated, and it can’t wait to embrace you in its’ arms. This year light stories are different then the year before and the year before that, but they are still made from the heart and with love.

Together we can!

A team of Time4Tales&Travel this year decided to decorate the park with lights together, a least for a day, so all 4 of us – Ana, Zdravko, Denis and Maja, one Sunday spent a few hours working in the park. Ana and Zdravko are used to decoration with lights, especially our Ana, our master and a creator of all the light stories, but Denis and Maja did that for the first time, if we don’t count decorating their own homes, windows and Christmas trees with lights.

Ana showed us how to make the light webs, because the lights must be decorated in the right way, not to intertangle and to be easily powered with the electricity. And, of course, we had to be careful to make those webs at least similar to Anas’ light webs, because we don’t want to disappoint you.

We caught up pretty fast and, in an hour, or two our webs were made. We even talked with Ana which colors go well together. We did the big bonsai in the center of the park, next to the Pust Mozirski. With a good conversation and quick work bonsai was finished and we light it up, we were really proud of ourselves. Denis even said that the work was »zen« and really, it made us peaceful and relaxed, although we had to be atentful to do a good work.

When the dusk came and embowered us with its’ mystery, Zdravko turned the lights that were already decorating the park up and the magical light shined on us. It brought us hope and happiness. We walked thru the park peacefully and like a big kids we lost our selves at the Secret garden, where the lights made fairy houses even more magical and unique. We let us feel the tranquility of the Japanese garden and the colorfulness of the European garden. We observed the beautiful chapel of St. Valentin and walked under the bow of lights. At the end we talked how to make light stories even better for you and in the dark we said goodbye, until we will all together meet again at the opening of the Christmas fairytale of Slovenia 2018 in Mozirski gaj.

See you on Friday, 30. November, at 4 pm, at the opening of the Christmas fairytale of Slovenia 2018, to let our self feel the Christmas spirit and the magic and warmth of the Christmas lights. Good luck and see you soon!

Author of the text: Maja Horvat

Author of photography: Ana Bertić and Maja Horvat

 

 


Ana Bertic

Projektiram i realiziram zabavne tematske parkove kako bih poduzetnicima u turizmu pomogla da stvaraju profitabilne turističke destinacije.

2 Comments

Tina · 27/11/2018 at 7:27 pm

Komaj cakam da jo vidim 🙂

    admin · 12/12/2018 at 11:12 am

    Tudi mi komaj čakamo, da se srečamo tam z vami. 🙂

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *