This image has an empty alt attribute; its file name is Slovenia-Flag-icon.png

Res je, že kar dolgo se vam nismo oglasili. Božična bajka Slovenije, ki je potekala od 30. 11. 2018 do 6. 1. 2019 nas je povsem zaposlila skupaj z vsemi ostalimi projekti na katerih smo delali ta čas. Trudili smo se, da smo tudi to sezono za vas spet ustvarili enkratno in neponovljivo doživetje. Božična bajka je namreč vsako leto drugačna. Glede na vaše odzive je videti, da nam je uspelo.

Komentarji, ki jih pišete o Božični bajki, pogosto vsebujejo besede »čudovito« in »vredno ogleda« in prav tako se počutimo mi, ko vemo, da smo vas tudi to sezono navdušili. Konec koncev smo Božično bajko pripravljali ves november. Neštetokrat smo pregledali, če svetijo vse lučke, in če so vse barvne kombinacije dovolj atraktivne. Popravljali smo svetlobne verige, dodajali barve, spreminjali oblike…in na koncu smo za vas ustvarili to, kar ste videli.

Božična bajka podrla vse rekorde

Letos je v Božični bajki Slovenije zasijalo 1.200 000 prazničnih lučk, ki so ustvarjale božično vzdušje, le-to pa je še bolj zažarelo zaradi tokratne novosti – ozvočenja po vsem parku. Iz skritih zvočnikov so odmevale božične skladbe in tistim, ki smo bili v Božični bajki zelo pogosto, že zelo znan glas napovedovalke, ki vas je opozarjal na posebnosti.

Obiskali so nas Miklavž, Božiček in celo pravljična bitja. V nežno energijo nas je s svojo prisotnostjo odela snežna kraljica, škratje pa so poskrbeli, da so bili prazniki zares živahni.

Lahko smo se posladkali in ogreli s čajem od zeliščark, z odlično vročo medico čebelark in z okusnim kuhanim vinom iz Kmečke hiše. Lahko smo se fotografirali s papagaji, piskali na lesene piščalke gospoda Petka in si priskrbeli prelepe spominke – snežne krogle, magnetke, družabne igre… dela naše ekipe, ki deluje tudi v firmi Dobri skupaj .

Vse to je gotovo pripomoglo temu, da smo zrušili vse rekorde, saj je Božično bajko Slovenije 2018/2019 obiskalo okrog 35.000 obiskovalcev, kar je še več kot sezono pred tem. Najbolj nas je presenetil praznični 26. 12., ki je v park pripeljal kar 4.000 ljudi.

Naše vile iz Začaranega vrta so Božično bajko budno spremljale izza oken svojih prijetnih hišk in s svojo čarovnijo skrbele, da je vse potekalo, kot mora, ter da je park bil odet v pravljično praznično energijo.

Naslednja sezona še svetlejša

Božična bajka je sicer svoja vrata zaprla 6. 1. 2019, mi pa že načrtujemo naprej. Vse leto nas čakajo novi projekti. V čudežni Začarani vrt bomo vnesli še več magije, skrbeli za takšne in drugačne dekoracije in ustvarjali nove projekte. Konec tega leta pa vas čaka nova Božična bajka Slovenije, ki bo postregla s kar 1.500 000 lučkami. Kakšna bo? Na to skrivnost, pa morate še počakati do takrat, ko nas boste spet obiskali in skupaj z nami začutili pravo praznično vzdušje.

Avtorica: Maja Horvat

Foto: Maja Horvat, Ana Bertić

Božićna bajka Slovenije 2018/2019 je završena

Istina je, već dugo se vam nismo javili. Božićna bajka Slovenije, koja je trajala od 30. 11. 2018.g do 6. 1. 2019.g sasvim nas je zaposlila, zajedno sa svim ostalim projektima na kojim smo radili u to vrijeme. Trudili smo se, da smo za vas ovu sezonu opet kreirali unikatan i neponovljiv doživljaj. Naime, Božićna bajka je svake godine drukčija i ako slušamo vaše komentare na ovu zadnju, čini se, da smo i ove sezone uspjeli.

Komentari, koje pišete o Božićnoj bajci, puno puta govore riječi »predivno« i »vrijedno posjete« i baš tako se osjećamo mi, kad znamo, da smo vas i ove sezone očarali. Na kraju krajeva cijeli 11. mjesec radili smo na Božićnoj bajci. Bezbroj puta provjerili smo dali rade baš sve lampice i dali su sve kombinacije boja dovoljno atraktivne. Popravljali smo svjetlosne lance, dodavali boje, mijenjali oblike…i na kraju za vas smo stvorili to, što ste vidjeli.

Božićna bajka prešla sve rekorde

Ove sezone Božićna bajka Slovenije zasijala je u 1.200 000 lampica, koje su stvorile božićni duh, a taj je još više zažario zbog ovogodišnje novosti – ozvučenja po cijelom parku Mozirski gaj. Iz sakrivenih zvučnika čula se blagdanska muzika i onima, koji smo bili u Božićnoj bajci puno puta, dobro poznat glas voditeljice, koja nas je opominjala na posebnosti.

Obišli su nas Sveti Nikola, djed Božićnjak, a čak i magična bića. U nježnu energiju ovila nas sa svojom prisutnostču snježna kraljica, a patuljci su radili na tome, da su  praznici bili stvarno živahni.

Mogli smo se osladiti i ugrijati sa čajem vrijednih ruku vrtlarica iz Zelišnog vrta, sa odličnom medicom pčelarki i sa ukusnim kuhanim vinom iz Kmečke hiše. Mogli smo se fotografirati papagajima, svirati na drvene pištaljke gospodina Petka i kupiti predivne stvari i uspomene – snježne kugle, magnete, igre… na štandu dijela naše ekipe, koja radi i u firmi Dobri skupaj.

Sve to je sigurno pomoglo, da smo ove sezone srušili rekorde. Božićnu bajku Slovenije 2018/2019 obišlo je oko 35.000 ljudi, što je više od prošle sezone. Najviše nas je iznenadio praznični 26. 12., koji je u park doveo 4.000 ljudi.

Naše vile iz Začaranog vrta su Božićnu bajku promatrale kroz prozore svojih udobnih kućica i s svojom magičnom energijom pazile, da je sve išlo, kako treba, i da je park bijo ovijen bajkovitom, blagdanskom atmosferom.

Sljedeće sezone još svjetlije

Božićna bajka Slovenije svoja vrata je zatvorila 6. 1. 2019, a mi već planiramo nove projekte. U čudesni Začarani vrt unijet ćemo još više magije, raditi ćemo različite dekoracije i stvarati nove projekte. A krajem ove godine čeka vas nova Božićna bajka Slovenije, ovaj put sa 1.500 000 lampica. Kakva će biti? Na otkrivanje te tajne morat će te sačekati na pravo vrijeme, kad će te nas opet posjetiti i sa nama osjetiti pravu blagdansku atmosferu.

Autorica: Maja Horvat

Foto: Maja Horvat, Ana Bertić

Christmas fairytale of Slovenia 2018/2019 is finished

It’s thru, you haven’t heard from us for a while. A Christmas fairytale, which lasted from November 30th until January 6th, take us a lot of time, with all the other projects on which we worked at that time. After all, we really tried to make another great, unique season for you. And when we are looking at your comments, we are happy to see, that we succeeded.

Your comments are saying »magnificent« and »worth to see« and this is how we feel, when we know that we made you happy. After all, we worked on the Christmas fairytale throe all the November. Countless time we were looking if all the lights are working and if all the color combinations are attractive enough. We were working on the light chains, making more colors, changing the shapes… and in the end the new beautiful Christmas fairytale was what we made for you.

Christmas fairytale broke all the records

This season the Christmas fairytale was lighted with 1.200 000 Christmas lights, that made Christmas atmosphere and maybe that was even more so because of the amplification thru all the park Mozirski gaj. From the secret places there was heard a Christmas music and a voce, that became for us, who’ve been at the Christmas fairytale many times, very familiar, talked about the specialties.

Saint Nicolaus and Santa visited us and even magical beings. A snow queen wrapped us up in the gentle energies and the elves made everything very vivid.

We could try the taste and get warm with the tea of the herbalists, with a great honey spirit from the beekeepers and with the hot wine from the Kmečka hiša. We could take photos with the parrots and play on the wooden flout and we could even get a great things and souvenirs, like snow globes, magnets, table games… from the part of our team, which is working at the Dobri skupaj firm too.

All of that definitely helped that we broke the records. This season the Christmas fairytale visited about 35.000 visitors, what is more than the season before. We were surprised the most by the holiday day December 26th, when there were 4.00 visitors in the Christmas fairytale.

Our fairies were observing everything by the windows of their little cute houses and they worked their magic that everything was going well and that the park was covered in the fairytale energy.

Next season even brighter

The Christmas fairytale closed their doors on December 6th and we are already making new plans. We will be working on the new projects all the year, making Secret garden even more magical, working on different decorations all around and work on other projects. And at the end of this year, a new Christmas fairytale is coming, with 1.500 000 lights. How it will be? You have to wait to uncover this secret ’till it comes, when you will visit us again and feel with us, the real holiday atmosphere.

Author: Maja Horvat

Photo: Maja Horvat, Ana Bertić


Ana Bertic

Projektiram i realiziram zabavne tematske parkove kako bih poduzetnicima u turizmu pomogla da stvaraju profitabilne turističke destinacije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *