Preskok v času: Srednjeveško popoldne v Mozirskem gaju / Jump in time: Medieval afternoon in Mozirski gaj

Preskok v času: Srednjeveško popoldne v Mozirskem gaju

Naša ekipa iz Time4Tales&Travel se je nedavno lotila prvega izmed dogodkov v sklopu projekta »Začarani popoldnevi v Mozirskem gaju«, katerega smo se lotili v partnerstvu z Mozirskim gajem in v sodelovanju z Dobri skupaj. Ustvarili smo dogodek Preskok v času: Srednjeveško popoldne v Mozirskem gaju.

Dogodka smo se lotili celovito. Ustvarili smo zgodbo V iskanju Začaranega cveta, ki je bila ozadje in razlog, zakaj smo v Časovni hišici – prav posebni rumeni hišici v Začarani vasi, ustvarili časovni stroj. Na kratko… zaradi neodgovornosti ljudi, se je eden najboljših prijateljev vile Aquile, žabec, zastrupil in je nujno potreboval zvarek iz cvetlice, ki je žal v današnjem času že izumrla. Vila Dragomera je tako izdelala časovni stroj in celotni Mozirski gaj popeljala v srednji vek.

Ker se je Mozirski gaj znašel v srednjem veku, se je po njem sprehajala srednjeveška gospoda, igrala je srednjeveška glasba, postavljena pa je bila celo mini srednjeveška tržnica. Dogodek je obiskalo okrog 150 ljudi.

Veliko truda za malo hrupa

Pri ustvarjanju dogodka smo se resnično potrudili. Povezali smo se s Turističnim in kulturnim društvom Celje, ki ima srednjeveško skupino. Srednjeveška skupina se zares trudi popolnoma slediti lastnostim časa srednjeveške gospode, tako v obnašanju kot v kostumih, ki jih sešijejo sami. Kar 7 srednjeveških gospodov in gospodičen se je tako tisto popoldne potikalo po Gaju, se z veseljem fotografiralo z obiskovalci in z njimi pokramljalo.

Dolgo smo iskali glasbo, ki bi najbolj odražala srednjeveško obdobje. Ustvarili smo letake, na katerih so obiskovalci lahko prebrali skrajšano verzijo zgodbice, zgodbico pa smo prebrali tudi v živo, preko zvočnikov, ki so odmevali po vsem Mozirskem gaju.

Postavili smo stojnico, s katero smo se resnično potrudili posnemati srednji vek s sredstvi, ki smo jih imeli. Opremili smo jo celo z zanimivimi starinami, v košari ter glineni posodi pa obiskovalcem ponujali jabolka, oreščke in suho sadje. Kot bi se zares znašli nekje, na srednjeveški tržnici.

Prepričani smo, da smo s tem dogodkom uspeli vsaj malce popestriti dogajanje v Mozirskem gaju in čeprav so mnogi pričakovali igre in otroške delavnice, ki jih nismo obljubljali, in so bili zato razočarani, pa smo opazili, da so se vseeno številni otroci in odrasli resnično zabavali in uživali v srednjeveškem popoldnevu v Mozirskem gaju.

Veselimo se že novih dogodkov, ki jih bomo ustvarjali v sklopu projekta »Začarani popoldnevi v Mozirskem gaju« in upamo, da boste takrat z nami tudi vi.

Tekst in fotografije: Maja Horvat

Skok u vrjemenu: Srednjevjekovno popodne u Mozirskom gaju

Naša ekipa iz Time4Tales&Travel je nedavno organizirala prvi događaj u okviru projekta »Začarani popodnevi u Mozirskom gaju«, kojeg smo kreirali u partnerstvu sa Mozirskim gajem i u sudjelovanju sa firmom Dobri skupaj. Organizirali smo događaj Skok u vrjemenu: Srednjevjekovnopopodne u Mozirskom gaju.

Događaj smo kreirali cjelovito. Napisali smo priču U potrazi za Začaranim cvijetom, koja je opisala razloge, zašto smo se vremeplovom u Vrjemenskoj kućici – posebna žuta kućica u Začaranom selu, vratili u srednji vijek. U kratko… zbog neodgovornosti ljudi žabac, jedan najboljih prijatelja vile Aquile, otrovao se i trebao je posebni nektar iz čudesnog cvijeta, kojeg u naše vrijeme više nema. Vila Dragomera je zato napravila vremeplov i cijeli Mozirski gaj odvela u srednji vijek.

Zbog toga što se Mozirski gaj vratio u srednji vijek, po Gaju je šetala gospoda iz tog vremena, igrala je primjerna muzika, a postavili smo i mini srednjevjekovnu tržnicu. Događaj je posjetilo oko 150 ljudi.

Puno truda za malo buke

Stvarno smo se potrudili sa kreiranjem događaja. Povezali smo se sa Turističkim i kulturnim društvom Celje, koji ima srednjevjekovnu grupu. Oni se zaista trude da do točke slijede srednjem vijeku kao u ponašanju tako i u kostimima. Kostime šiju sami. 7 srednjevjekovnih gospodina i gospođica tako je prošetalo Mozirskim gajem i rado se slikalo sa posjetiteljima te pričalo sa njima.

Dugo smo tražili glazbu, koja bi bila primjerna za to vrijeme. Kreirali smo letak na kojem su posjetitelji mogli pročitati skraćenu priču U potrazi za čudesnim cvijetom, a priču smo i pročitali u živo, preko ozvučenja u Gaju.

Postavili smo štand sa kojim smo se stvarno potrudili, da bi izgledao što više kao, da je iz srednjeg vijeka. Opremili smo ga čak i sa starinama, a posjetitelji su mogli iz korpe dobiti jabuke, a iz glinene posude oraščiće i suho voće. Kao da bi se zaista našli negdje, na srednjevjekovnoj tržnici.

Sigurni smo, da smo sa tim događajem uspjeli bar malo oživjeti događanje u Mozirskom gaju. Istina je, da su mnogu posjetitelji očekivali igre i predstave, iako im mi to nismo obećali, i bili su razočarani. Ali mnogi od posjetitelja, tako djeca kao i odrasli, zaista su uživali u srednjevjekovnom popodnevu u Mozirskom gaju.

Već se veselimo novih događaja u okviru projekta »Začarani popodnevi u Mozirskom gaju« i nadamo se, da čete ovaj put biti s nama i vi.

Tekst i fotografije: Maja Horvat

Jump in time: Medieval afternoon in Mozirski gaj

The team of Time4Tales&Travel recently started a new project in partnership with Mozirki gaj and in co-operation with Dobri skupaj »Enchanted afternoons in Mozirski gaj«. We organized the first event from this project a few days ago. It was an event »Jump in time: Medieval afternoon in Mozirski gaj«.

We really worked on this event a lot. We made a story »The search for the Miracle flower«, which was the explanation of why the flower park Mozirski gaj jumped in the middle ages. In short… Because of an irresponsible human who spilt poisoned liquid in the pond where the fairy Aquila and her friend the frog were playing, the frog got sick and he could get well only if he would get medicine made from a miracle flower which is extinct in modern times, but we can still find it in the middle ages. So Dragomera, the wisest of the fairies made a time machine in the special Time cottage in the Enchanted village and because it wasn’t working properly, the whole flower park jumped into the middle ages.

As Mozirski gaj was in the middle ages, there was aristocracy walking around, medieval music was playing and there was a small medieval market. About 150 people came in Mozirski gaj for this event.

A lot of trouble for a little noise

We really worked a lot on the event. We connected with the Touristic and cultural club of Celje. They have a medieval group and they are really trying to portrait that time correctly and interesting. They even sew their own costumes. 7 persons dressed as nobility came to Mozirski gaj. They were walking through the park, taking photos with the visitors and talked to them.

We looked for proper music for a long time. We made a booklet with a shorter version of a story and we even read that story at the event. We built a stand which was representing the medieval market. We even brought a lot of bric-a-brac, to made it as genuine as we could. The visitors could get the apples from the basket and some nuts and fruits from a clay bowl.

We are certain that with this event we succeeded to variegate what was happening in Mozirski gaj. Yes, some people were a bit disappointed, because they were expecting children plays and workshops, although we didn’t promise nothing of that kind. But we also saw that a lot of people were happy with what was happening. They had fun and enjoyed in the medieval afternoon in Mozirski gaj.

We are looking forward to the new events that we’ll organize in Mozirski gaj and we hope you’ll be there with us at that time too.

Text and photography: Maja Horvat

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja