Ste že pokukali v Začarani vrt v Mozirskem gaju? Če ste in če ste dovolj dovzetni za energije, ste tam zagotovo začutili harmonijo in ljubezen. Magija obdaja tisti kraj…zaradi naših vil…vendar ne samo zaradi njih…

Zgodba o Začaranem vrtu se je začela že dolgo nazaj, pravzaprav tisočletja nazaj. Tako dolgo, da se je skoraj nihče več ne spominja. Toda veste kaj, prišel je čas, da jo ponovno delimo z vami…

Starogrški junak Jazon se je tisočletja nazaj podal na dolgo pot iskanja zlatega runa preko Črnega morja, s katerim bi si zagotovil prestol. Da bi ga dobil, je moral opraviti serijo različnih težkih in nevarnih nalog. Najtežja med njimi je bila, da premaga spečega zmaja, ki je varoval runo. Naloga je bila tako težka, da bi Jazon v njej skoraj izgubil življenje in ga tudi bi, če mu ne bi pomagala princesa Medeja, ki se je v Jazona iz vsega srca zaljubila. Ko je tako z njeno pomočjo, poznavanjem zelišč in magijo ugnal strašnega zmaja, sta skupaj odplula po reki Donavi.

Medejinega očeta, kralja, je to hudo razjezilo, zato je za zaljubljencema poslal vojsko in tako sta bežala še naprej in naprej. Preko Save in Ljubljanice sta priplula do Slovenije, v Ljubljano. Ko sta plula po Ljubljanici, je Jazon tam zagledal drugega strašnega zmaja. V veliki borbi ga je premagal in ubil. Ves ponosen je tako postavil zmaja za simbol Ljubljane in kip tega še danes stoji na tromostovju sredi mesta.

Ljudje so verjeli, da je bil ljubljanski zmaj zadnji na Zemlji, in da ta veličastna bitja ne obstajajo več. Toda…v kako veliki zmoti so bili!

Ljubljanski zmaj je imel številne sestre in brate, otroke in nečake. Ti so se po veliki bitki ustrašili in razbežali. Dogovorili so se, da se bodo spet srečali v Savinjskih Alpah, kjer si bodo ustvarili novo življenje. Veste, zmaji v resnici niso bili tako strašni in hudobni, samo godrnjavi in nerazumljeni.

Sava in Savinja sta jih tako pripeljali v zeleno dolino, Savinjsko dolino, v čudovito naravo, kjer so spoznali mnoge gozdne in vodne vile, mnoga druga magična bitja ter prijazne živali, s katerimi so se takoj ujeli. Savinjska dolina je tako postala in ostala njihov dom, vile in ostala bitja pa so se odločili, da bodo zanje poskrbeli in jim ustvarili prijetno domovanje. Zmaji so tako postali še bolj prijazni in nežni, vile in druga bitja pa v zahvalo varujejo ter jim pomagajo pri vsakdanjih opravilih.

Tako kot ljudje, pa tudi druga bitja potrebujejo svoj prostor pod Soncem in ne morejo živeti kar vsi skupaj, zato so se nekatere vile skupaj z nekaterimi zmaji podale na iskanje novega domovanja. Dolgo so iskali in že skoraj izgubili upanje, potem pa so zaslišali žuborenje potočka in zaduhali dišeče cvetlice. Ko so se približali, jih je pozdravil iskren otroški smeh, začutili so navdušenje ljudi, pridne roke pa so urejale cvetlične gredice in obrezovale drevje. Našli so Mozirski gaj! Njihovo srce je zatrepetalo. Našli so harmonijo, našli so nov pravljični kotiček, napolnjen z ljubeznijo in pozitivno energijo ogromnih vetrnih zvončkov in ugotovili, da je to kraj, kjer si želijo ustvariti svoje novo življenje.

Naša ekipa je začutila njihovo magijo in ljubezen, zato smo jim z veseljem pomagali postaviti novi dom – Začarani vrt. Tam pa bodo skupaj z nami podelili svojo fantastično zgodbo s čisto vsakim, ki jim bo želel prisluhniti.

Avtorica teksta in fotografije: Maja Horvat

***

Did you already peek in our Secret garden in Mozirski gaj? If you did, and if you are opened to vibes, then you certainly felt harmony and love there. Magic is all around that place…because of our fairies…but not just because of them…

The story about the Secret garden started really long time ago, thousands and thousands of years ago actually. So long ago, that almost nobody remembers that story. But you know what? It’s time to tell you this story again.

Antic Greek hero Jason went for a long and dangerous trip over the Black sea a thousand years ago, to find the Golden Fleece, which will help him to get his throne. To get it, he had to do series of dangerous tasks. One of the hardest tasks was to kill the sleeping dragon that guarded the Golden Fleece. The task was so dangerous, that Jason almost lost his life to it, and he would too, if there was no princess Medea who was madly in love with him and helped him with her magic and knowledge of herbs to tame the dragon. After they killed it, they fleeted throe the river of Donava.

The Medea’s father, the king, was so angry because of the escape, that he sent his army after the lovers, so Jason and Medea run and run. They went thru the river Sava and Ljubljanica and came to Slovenia, to Ljubljana. When they sailed the Ljubljanica, Jason saw another scary dragon in it and in the big battle he killed it. He was so proud of his accomplishment, that he made the dragon a symbol of the city of Ljubljana and dragon is still standing at the bridges in the center of the city.

People believed that with Ljubljana dragon Jason killed the last dragon on Earth and thus all of these magnificent beings despaired from our planet. But oh, how were they wrong!

Ljubljana dragon had a lot of sisters and brothers, children and other family. After the big battle they got scared and escaped. They agreed to meet at Savinja Alps, where they will build a new life for them. You know, dragons weren’t’ really so scary and evil. Actually, they were just grumpy and misunderstood.

The rivers Sava and Savinja brought them to the green valley, Savinja valley, in to the beautiful nature, where they met a lot of fairies and other magical beings and nice animals. They became friends immediately and thus the Savinja valley became their new home. Fairies and other beings decided to take care of the dragons and build them a great home and the dragons gratefully guarded the magical beings and helped them with everyday tasks. They became even more nice and gentle then before.

Like people, other beings need their place under the Sun too and they just can’t live all together. Because of that, some fairies with dragons decided to find another home. They were looking for a long time, so long, that they almost lose their hope. But then they heard a gentle sound of the river and smelled the sweet scent of the flowers. When they came closer, they heard a sincere   laughter  of children and felt an excitement of the people, they saw people taking care of flowers and trees, they found Mozirski gaj! Their heart trembled. They discovered a harmony, they find a new magical place, full of love and positive vibes of the wind bells and they found out that this is the place, where they will build their new lives.

Our team felt their magic and love, so we decided to help them to make a new home – the Secret garden. There we – all together, will tell their story to every person who will be willing to listen.

Author of the tekst and the photography: Maja Horvat

***

  Dali ste već zavirili u Začarani vrt u Mozirskom gaju? Ako jeste i ako ste dovoljno osjetljivi na energije, onda ste tamo sigurno osjetili harmoniju i ljubav. Magija obdare taj kraj…zbog naših vila… ali ne samo zbog njih…

Bajka o Začaranom vrtu počela je daleko u prošlosti. Toliko dugo je već od toga, da se te bajke skoro niko više ne sječa. No, znate šta, došlo je vrijeme, da je ponovo podijelimo sa vama…

Starogrčki heroj Jason tisuću godina u prošlosti otišao je na dugi put preko Crnog mora u potrazi za zlatim runom, s kojim bi si zagarantirao prijestol. Da bi ga dobio, morao je uraditi mnogo teških i opasnih zadataka. Najteži zadatak, kojeg je morao uraditi, bio je, ubiti velikog zmaja, koji je čuvao runo. Zadatak je bio toliko težak, da je Jason zamalo izgubio život i izgubio bi ga, da mu nije sa magijom i poznavanjem biljaka pomogla princeza Medeja, koja se ludo zaljubila u njega. Kad su zajedno pobijedili strašnog zmaja, pobjegli su po reci Dunav.

To je puno razljutilo Medejinog oca, kralja, i ta je za zaljubljenim parom poslao svoju vojsku. Jason i Medeja su tako bježali i bježali i preko Save te Ljubljanice došli do Slovenije, u Ljubljanu. Tamo je Jason naišao na još jednog strašnog zmaja i u velikoj bitki ubio ga. Sav ponosan je tako postavio zmaja kao simbol Ljubljane i kip toga još danas stoji na mostu usred tog grada.

Ljudi su vjerovali, da je bio ljubljanski zmaj zadnji na Zemlji i da ta velečasna bića više ne postoje. Ali… koliko su pogriješili!

Ljubljanski zmaj imao je puno braće i sestara, djece i nećaka. Svi oni su se posle velike bitke uplašili i pobjegli. Dogovorili su se, da će se opet sresti u Savinjskim Alpama, gdje će da si ostvare nov život. Znate, zmaji ustvari nisu bili tako strašni i zli, samo nervozni i nerazumljeni.

Sava i Savinja tako su ih dovele do zelene doline, Savinjske doline, u predivnu prirodu, gdje su upoznali mnogo vila i drugih magičnih bića te dobrih životinja. Sa njima su se odmah sporazumjeli i Savinjska dolina postala je i ostala njihov novi dom, a vile i ostala bića odlučili su, da će brinuti o njima i napraviti im prijatan dom. Zmaji su tako postali još prijatniji i nježniji, a  iz zahvalnosti oni paze na vile i druga bića te pomažu im kod svakodnevnih zadataka.

Kao i ljudi, ni vile i druga bića ne mogu svi da žive na istom mjestu zajedno, zato su se neke vile zajedno sa zmajevima odlučile, da potraže novi dom. Dugo su tražili i još malo pa bi izgubili nadu, da će nešto naći, kad su pročuli prijatni zvuk vode i nanjušili mirišljavo cvijeće. Kad su došli bliže, pozdravio ih iskren dječji smjeh i osjetili su oduševljavanje ljudi, marljive ruke uređivale su cvjetne gredice i obrezivale drveće. Našli su Mozirski gaj! Njihovo srce je zatreptalo. Pronašli su harmonij, našli su čarobni kutak ispunjen ljubavlju i pozitivnom energijom vjetrenih zvončića i znali, da si tu žele ostvariti novi život.

Naš tim osjetio je njihovu magiju i ljubav, zato smo im odlučili pomoči ostvariti nov dom – Začarani vrt. Tamo će, zajedno s nama, podijeliti svoju fantastičnu bajku sa svakim, koji će je željeti saslušati.

Autorica teksta in fotografije: Maja Horvat

 

 

 

 


Ana Bertic

Projektiram i realiziram zabavne tematske parkove kako bih poduzetnicima u turizmu pomogla da stvaraju profitabilne turističke destinacije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *