V Mozirski gaj je pomlad prišla zelo kmalu. Drevesa so že razcvetena, številni tulipani in narcise pa že okrašujejo park s svojimi čudovitimi sončnimi barvami. Naše vile so zato v zadnjem mesecu imele veliko dela. Konec koncev je bilo potrebno poskrbeti za debla, osvežiti travo in napolniti cvetje z vilinsko energijo. Tudi čebelicam so se morale pomagati prebuditi iz zimske počasnosti in ptice napolniti z energijo.

Po trdem delu pa so si s svojimi prijatelji želele pripraviti piknik, da bi skupaj proslavili pomlad. S piknikom so želele otvoriti sezono, saj nameravajo poleti na zanimive poletne piknik zabave povabiti tudi vse nas in enkrat je pač potrebno začeti.

Heartia je pripravila osvežilni nektar iz cvetlic s katerim so želeli nazdraviti pomladi. Dhalii in Aquilli sta zmaja pomagala speči hrustljave piškote in slastne muffine. Vsi ostali pa so poskrbeli, da je bilo vse pripravljeno za prvo spomladansko zabavo. Ravno so sedli okrog debla in hoteli nazdraviti s Heartijinim osvežilnim nektarjem, ko so začele padati težke kaplje hladnega zgodnje-pomladnega dežja.

Vsi so urno pospravili vse za piknik in vile so se s svojimi prijatelji skrile v svoje hišice. Bilo je namreč še prehladno, da bi se brez dežnikov potikale po Začaranem vrtu. In prav v hišicah smo jih našli, ko smo obiskali Mozirski gaj. Mi smo namreč imeli dežnike.

Namesto zabave mirno popoldne

Ko smo se sprehodili po Začaranem vrtu, smo Dhalio našli, ko je z zanimanjem poslušala novo skladbo, ki jo je napisal njen prijatelj trol. Zaupala nam je, da jo je zaigral zelo lepo, njeno besedilo pa je bilo vredno premisleka, saj je nosilo globoko sporočilo. Tudi nam je bila všeč.

Dragomera je zamišljeno zrla skozi okno in razmišljala o novih zgodbah, ki jih bo zapisala. Prišepnila nam je, da bo kakšna najbrž o Božični bajki, ki je nanjo pustila velik vtis, čeprav sicer ni največja ljubiteljica zime.

Heartia pa se je v svojo hiško skrila s svojo prijateljico, ki je imela težave in je potrebovala oporo ter uho, ki ji bo pripravljeno prisluhniti. S seboj sta vzeli še prijaznega muca, ki je ves čas pogovora prijazno mijavkal in predel vsakič, ko ga je katera pobožala.

Razigrana zabava se je tako spremenila v mirno popoldne v Začaranem vrtu, a prepričani smo, da bo prvi piknik kmalu že tu, poleti pa se bomo vilam, trolom in ostalim magičnim bitjem morda lahko pridružili celo na kakšni vilinski zabavi tudi mi.

Zgodba in fotografije: Maja Horvat

Kišno popodne u Začaranom vrtu

U Mozirski gaj proljeće je došlo vrlo rano. Drveće je zacvjetalo, a mnogobrojni tulipani i narcise su sa svojim sunčanim bojama ukrasili park. Naše vile su tako u zadnjih mjesec dana imale puno posla. Morale su srediti stabla, osvježiti travu te napuniti cvijeće sa vilinskom energijom. Pomoči su morale i malim pčelicama, da su se probudile iz zimske lakoće te ptice ispuniti energijom.

Posle tvrdog rada vile su sa svojim prijateljima željele pripremiti piknik, da bi skupa proslavili dolazak proljeća. Sa piknikom željeli su otvoriti sezonu, jer ljeti žele pripremiti zanimljive piknik zabave i za nas i jednom treba da se počne.

Heartia pripremila je osvježavajući nektar iz cvjetova sa kojim su željei nazdraviti proljeću. Dhalii i  Aquili zmajevi su pomogli ispeći hrskave kekse i ukusne muffine. A svi ostali pripremili su Začarani vrt za prvu proljetnu zabavu. Baš kad su sjeli oko stabla i željeli nazdraviti Heartijinim osvježavajućim nektarom počela je padati hladna rano-proljetna kiša.

Brzo su pospremili sve što je bilo pripremljeno za piknik i vile su se sa svojim prijateljima sakrile u svoje kučice. Znate, još je bilo previše hladno, da bi bez kišobrana šetale po Začaranom vrtu. I baš u kućicama našli smo ih i mi, kad smo posjetili Mozirski gaj. Mi smo sasrećom imali kišobrane.

Umjesto zabave mirno popodne

Kad smo prošetali Začaranim vrtom, Dhaliu smo našli, kako je sa zanimanjem slušala novu pjesmu svog prijatelja trola. Odala nam je, da je trol pjesmu zaigrao veoma lijepo te da su riječi pjesme zaista vrijedne razmišljanja, jer su nosile duboku poruku. I nama se je sviđala.

Dragomera zamišljeno je gledala kroz prozor i u glavi stvarala nove priče, koje će napisati. Šapnula nam je, da će jednu od njih vjerojatno napisati o Božićnoj bajci, koja je na nju ostavila veliki dojam, iako inače baš i ne voli zimu.

A Heartia se je sa svojom prijateljicom sakrila u svoju kučico. Prijateljica imala je neke probleme i trebao joj je neko, koji će je slušati i sa njom o svemu popričati. Sa sobom uzele su i malog mačka, koji je cijelo vrijeme mijaukao i uživao kad god su ga malo pomazile.

Razigrana zabava tako se promijenila u mirno popodne u Začaranom vrtu ali sigurni smo, da će vile imati svoj prvi piknik uskoro, a na ljeto njima, trolovima i ostalim magičnim bićima možda ćemo se moči na posebnim vilinskim zabavama pridružiti i mi. 

Priča i fotografije: Maja Horvat

Rainy afternoon in the Secret garden

This year spring came to Mozirski gaj early. Trees already bloom and a lot of tulips and daffodils are decorating the park with their sunny colors. Thus, our fairies had a lot of work this last month. They had to take care of the trees, freshen up the grass and fill the flowers with the fairy energy. They also had to help the bees to come from their winter slowness and to bring a new energy to the birds.

After a hard work they wanted to have a picnic with their friends, to celebrate the spring together. They wanted to open the season with the picnic, because they are planning to organize some picnic parties in the summer for all of us.

Heartia prepared the fresh nectar from the flowers with which they wanted to cheer to the spring. Dragons helped Dhalia and Aquilla bake the crunchy cookies and tasty muffins. And all the others papered the Secret garden for the first spring party. They just set round the tree with their nectar, when raining started.

They quickly cleared everything that was prepared for picnic and hide in their little houses. You know, it was still too cold for them to walk around the Secret garden without their umbrellas. And when we came to the Mozirski gaj, we found them there – in their houses. We luckily had the umbrella.

Instead of the party a quiet afternoon

When we walked through the Secret garden, we found Dhalia how she was listening to the new song of her friend the troll with the big interest. She told us that the song was beautiful with the deep lyrics. We liked it too.

We found Dragomera how she was looking through the window and thinking about the stories she will write. She whispered to us that one of them will probably be about the Christmas fairytale, which left a big impression on her, although she didn’t like winter so much.

Heartia crawled in to her house with her friend who had some problems and needed somebody to listen to her and talk to her. They took a cute cat with them, who mew all the time and purred every time they pet it.

Gamesomeness of the party changed to the quiet afternoon in the Secret garden. But we are certain that they will have their spring picnic soon, and maybe in the summer we will have an opportunity to join the fairies, trolls and other magical being on the special fairy parties.

A story and photos: Maja Horvat


Ana Bertic

Projektiram i realiziram zabavne tematske parkove kako bih poduzetnicima u turizmu pomogla da stvaraju profitabilne turističke destinacije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *