Kako unaprijediti ruralnu destinaciju bez obzira na pandemiju?

Zašto dosadašnje ulaganje nije rezultiralo željenim profitom? Na temelju dosadašnjih iskustava, a posebno onih koja sam stekla radeći u Skandinavskim zemljama, snažno zagovaram i podupirem tematske destinacije, vrtove i sadržaje. Mi uvijek u naše projekte nekako zaboravimo implementirati i kulturološke navike i naših sugrađana i posjetitelj koje želimo da na Read more…